Privacybeleid

Privacyverklaring Administratiekantoor Cecilia Piccinini

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit betekent dat we uw gegevens:
• alleen gebruiken voor doelen die we met u zijn overeengekomen;
• niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie kopje derden);
• zorgvuldig beveiligen

Gebruik van onze diensten:
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door Administratiekantoor Cecilia Piccinini op zorgvuldige wijze bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Communicatie
Wanneer u ons mail of andere berichten stuurt via ons contactformulier, worden deze opgenomen in ons mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij naar uw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Derden
Indien we gebruik maken van de diensten of uitvoering door derden, dan zullen wij deze derden pas toegang geven tot uw gegevens na uw schriftelijke toestemming. Administratiekantoor Cecilia Piccinini verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Administratiekantoor Cecilia Piccinini heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Website
Wanneer u onze website bezoekt, wordt er door Administratiekantoor Cecilia Piccinini geen informatie verzameld en verwerkt. Vult u het contactformulier op onze site in, dan komen die gegevens bij ons binnen in ons mailarchief. Deze gegevens worden opgeslagen in ons mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Deze gegevens bewaren we echter zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Onze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt overigens een maximumtijd van vier weken.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op deze site en de manier hoe we uw gegevens verwerken. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of onze werkwijze kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen
Administratiekantoor Administratiekantoor Cecilia Piccinini stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Administratiekantoor Cecilia Piccinini
PJ Zweegersplein 13
5663 HB Geldrop
T: 040 36 90 583
E: cmpiccinini@gmail.com