Geen administratieve rompslomp?
Allround administratiekantoor Cecilia Piccinini ontzorgt u!

 

Uw volledige Administratie

  • Archivering

  • Verwerken in financiële administratie

Uw Jaarrekening

  • Opmaak winst en verliesrekening

  • Opmaak balans

  • Complete Rapportage

Uw Belastingzaken

  • Inkomstenbelasting aangifte

  • BTW aangiftes

 

Contact gegevens

Administratiekantoor Cecilia Piccinini
PJ Zweegersplein 13
5663 HB Geldrop
T: 040 36 90 583
E: cmpiccinini@gmail.com
KVK 53091922